• novinky | o nás
 • něco o pivečku
 • služby | servis
 • pronájem
 • reference
 • kontakt
 • Z praxe
 • Instrukce pro rychlou technickou podporu a pomoc u zákazníka

  Tento materiál slouží jako příručka pro rychlou orientaci a pomoc u zákazníka, týkající se základních poruch výčepního zařízení. Nejčastější závady :

  A/ MOŽNÉ PORUCHY A ZÁVADY

  Pění pivo:

  • pod narážecí hlavou na fittingu keg sudu zůstal plastový úlomek z víčka sudu
  • vymačkaná drážka na hadici v napojení u John Guestu ( dále jen J-G)
  • vadný J-G
  • nedostatečný tlak
  • uvolněná trubka fittingu v kegu
  • špatné těsnění ve výčepním kohoutu nebo v narážecí hlavě
  • špinavé (nesanitované) pivní vedení
  • špatně ošetřené – umyté pivní sklo
  • pivní sklo umyté v teplé vodě

  Závěr, doporučení :

  • jedná se zpravidla o vzduchovou netěsnost, která způsobuje vyšší pěnivost piva
  • není zapnutý přívod vzduchu
  • vyměnit těsnění

   

  Nedostatečná teplota piva:

  • vadný termostat ( netočí se ventilátor, ale míchadlo je funkční a točí se)
  • ucpaná mřížka u kondenzátoru • nefunkční kompresor chladiče
  • vše funguje, ale nechladí – únik freonu z chladící soustavy chladiče
  • chladič není zapojen do elektrické sítě

  Závěr, doporučení :

  • závadu musí odstranit servisní technik
  • chlazení nevypínat přes noc

   

  Únik vody z chladiče , výskyt piva v chladiči:

  • velké množství vody v chladiči, která vytéká přepadem tohoto zařízení
  • prasklé víčko u míchadla
  • nedostatečně nasazená pivní hadice do J-G
  • prodřená hadice na dochlazování v blízkosti míchadla

  Závěr, doporučení :

  • odebrání vody z chladiče
  • kontrola dosazení pivní hadice do J-G
  • jinak zásah servisního technika

   

  Neteče pivo :

  • vypnuté či nedostatečně nastavené tlačné médium (tlačný plyn, kompresor)
  • zamrzlý chladící šnek v chladiči
  • otočené torpédo v narážecí hlavě

  Závěr, doporučení :

  • zapnout tlačné médium
  • ponechat rozmrznout zamrzlé chladící šneky
  • otočit torpédo v narážecí hlavě

   

  Nejčastější pojmy

  John Guest – spojka, která spojuje pivní vedení, popř. komponenty u výčepního zařízení

  Sanitace – čištění pivního vedení chemickou cestou

  Torpédo – komponent narážecí hlavy

  Míchadlo – součást chladiče, která čeří vodu okolo chladících šneků

   

  B/ NEJČASTĚJŠÍ CHYBY

  • nesanitovaná výčepní technologie
  • neudržovaná myčka na sklo
  • nesprávně nastavené tlaky hnacích plynů
  • nesprávná práce s myčkou na sklo
  • nepořádek na výčepní desce
  • nedostatečně umyté pivní sklo
  • ležérní přístup při čepování (např. kouření, konzumace jídla)
   
  ©2010 J. M. POST
  zavřít